Ga naar de inhoud
Home » Addendum 1

Addendum 1

Addendum 1 bij zaaknummer T2024-527

(904 – Brief aan College en Gemeenteraad betreffende Verkeers(on)veiligheid Langbroekerdijk)

Datum 13 februari 2024

Geachte Gemeenteraad en College,

Sinds wij 17 januari jl. onze brief aan u richten, hebben diverse nieuwe belanghouders zich achter onze dringende oproep geschaard. Met dit addendum brengen we u graag op de hoogte van de extra ondertekenaars (a) en delen we direct de nieuwe informaDe die in de tussenliggende periode tot ons is gekomen met betrekking tot de twee hoofdproblemen: de gereden snelheden (b) en de verkeersdruk (c).

A. Nieuwe ondertekenaars

In aanvulling op de bewoners die de originele brief hebben ondertekend, is door de volgende partijen nadien aangegeven dat ze zich achter de brief scharen en graag meeondertekenen:

Bewoners

[namen privé personen afgeschermd]

Belanghoudende organisaties

Veilig Verkeer Nederland helpt met 133 afdelingen en 28 werkgroepen aan mensen en organisaties om het verkeer veiliger te maken. De situatie op de Langbroekerdijk staat al gedurende langere tijd op de radar bij het VVN.
Fietsersbond - LangbroekerdijkDe Fietsersbond is een landelijke organisatie met 32.000 leden en een lokale vestiging op de Utrechtse Heuvelrug. De Langbroekerdijk is voor haar leden een belangrijk recreatiegebied waar men zich op de fiets niet veilig voelt.
Fietsplatform - LangbroekerdijkHet Fietsplatform is samen met de ANWB architect van de bekende Midden-Nederland fietsroute (LF4), die Nederland doorsnijdt van Enschede tot Den Haag en waar de Langbroekerdijk onderdeel van is.
ECF - LangbroekerdijkDe Langbroekerdijk is onderdeel van de Europese fietsroutes EuroVelo2 van Minsk (Wit-Rusland) naar Galway (Ierland) en de Romeinse Limesroute van Constanta (Roemenië) naar Katwijk.
Tussen Heuvelrug en Wetering - LangbroekerdijkDe Langbroekerdijk is één van de mooie landschappen van onze gemeente welke onder druk staat. De Vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering komt op voor behoud van de kwaliteit van leven, wonen en werken op de Utrechtse Heuvelrug.
Nefom - LangbroekerdijkHet Nefom is een landelijke federatie die strijdt tegen gemotoriseerd omgevingslawaai, zoals op de Langbroekerdijk waar de DB normen van het omringende stiltegebied fors worden overschreden.
Seniorenplatform - LangbroekerdijkHet Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug bestaat uit Heuvelrug Senioren, KBO en PCOB die de belangen behartigen van 55+ers die fietsen/wandelen op de Langbroekerdijk en zich daar veelal niet veilig voelen.

Langbroekerdijk ambassadeurs

Aderwinkelpad: [namen privé personen afgeschermd]

Landschap Erfgoed Utrecht: [namen privé personen afgeschermd]

Overig: [namen privé personen afgeschermd]

B. De noodzaak voor infrastructurele wijzigingen om 60 km/u te handhaven

Bewoners en recreanten die bij de gemeente melden dat er te hard wordt gereden op de Langbroekerdijk (onderbouwd door de objectief vastgestelde V85 snelheid van 80km/u[1]), krijgen veelal het antwoord dat op de Langbroekerdijk een maximum snelheid van 60 km/u geldt, en dat het de verantwoordelijkheid van de lokale politie is om hierop te handhaven.

Op 7 februari jl. hadden wij als bewoners een verhelderend gesprek met een vertegen-woordiger van de lokale verkeerspolitie. Daarin werd duidelijk dat voor een juiste inrichting van wegen met een maximum snelheid van 60 km/u, versmallingen en drempels vereist zijn. 

Het is zelfs zo dat de politie niet op vaste momenten op snelheid mag controleren zolang de Langbroekerdijk niet is ingericht conform de geldende maximum snelheid. Ook het plaatsen van een flitskast of het invoeren van een trajectcontrole is niet toegestaan zolang de weg niet overeenkomstig de maximum snelheid is ingericht. Het enige wat de politie nu mag, is op onregelmatige momenten een tijdelijke controle uitvoeren. Gezien de krappe bezetting, en het feit dat deze de aandacht moet verdelen over de gehele gemeente, zal duidelijk zijn dat de te verwachten effectiviteit hiervan zeer beperkt is. De meeste bewoners hebben dan ook nog nooit een snelheidscontrole op de Langbroekerdijk gezien.

Onder bewoners leeft het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden, en de gemeente Utrechtse Heuvelrug is toch echt de enige met de mogelijkheid om deze situatie te doorbreken: pas wanneer de gemeente besluit om de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen op de Langbroekerdijk door te voeren, wordt per direct en 24/7 de snelheid van gemotoriseerd verkeer geremd en bovendien kan de politie pas dan effectief handhaven!

C. Voorbeelden van succesvolle toepassing bestemmingsverkeer in onze regio

Binnen en rondom onze gemeente zijn er diverse voorbeelden te vinden van verkeersinrichtingen die de verkeersdruk sterk terugdringen op locaties en/of momenten dat dit nodig is. Wellicht kunnen de betreffende gemeentes ervaringen overleggen, die onze eigen gemeente ondersteunen in het doorvoeren van vergelijkbare inrichtingen: 

Tiendweg in Zeist:


Parallelweg/Tureluurweg in Bunnik:


Sleepboot in Houten:


Gooyerdijk, Doorn:


D. Media aandacht voor de verkeersproblematiek op de Langbroekerdijk

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3691830/bewoners-willen-aanpak-gevaarlijke-langbroekerdijk-hoeveel-ongelukken-moeten-er-nog-gebeuren

https://www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/999298/aanwonenden-langbroekerdijk-willen-eindelijk-een-oplossing

https://www.ad.nl/utrechtse-heuvelrug/veiliger-fietsen-in-buitengebied-van-utrechtse-heuvelrug-hoe-regel-je-dat-eigenlijk~acba6708/

https://www.rtvutrecht.nl/radio/aflevering/utrecht-is-wakker/3653935_20240206080000

https://www.rtvutrecht.nl/tv/aflevering/uvandaag/RTVU_3635408_20240202170000

https://www.fietsplatform.nl/2024/02/15/steun-oproep-verkeersonveiligheid-langbroekerdijk/

https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/1000041/aanwonenden-langbroekerdijk-willen-eindelijk-een-oplossing

https://www.wijksnieuws.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/1000044/aanwonenden-langbroekerdijk-willen-eindelijk-een-oplossing


[1] Maatregelen doorgaand verkeer buitengebied Utrechtse Heuvelrug (Royal HaskoningDHV, 2021) – Zie de brief van 17jan